โครงการ "มือสะอาด ร้านปลอดภัย" I Love Oshibori

更新信息 27/01/2022

 "มือสะอาด ร้านปลอดภัย" ... เพราะร้านของเราเชื่อว่า “สุขภาพดีแบ่งปันได้"ไม่ใช่เพียงแค่ความใส่ใจ แต่เรายังคิดเสมอว่า เราจะสร้างสุขอนามัยที่ดี และทำให้ลูกค้าของเราปลอดภัย...

  "มือสะอาด ร้านปลอดภัย" ... เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพดีแบ่งปันได้" ไม่ใช่เพียงแค่ความใส่ใจ แต่เรายังคิดเสมอว่า เราจะสร้างสุขอนามัยที่ดี และทำให้ลูกค้าของเราปลอ...