บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 19/08/2565
"มือสะอาด ร้านปลอดภัย" โอชิโบริ รักษ์โลก สร้างสุข ผ้าร้อนทำความสะอาดผิว ลดการสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรีย 99.9% นวัตกรรมรียูส จากญี่ปุ่น

"มือสะอาด ร้านปลอดภัย" โอชิโบริ รักษ์โลก สร้างสุข ผ้าร้อนทำความสะอาดผิว ลดการสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรีย 99.9% นวัตกรรมรียูส จากญี่ปุ่น

 

 

"มือสะอาด ร้านปลอดภัย" ... เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพดีแบ่งปันได้"

 

ไม่ใช่เพียงแค่ความใส่ใจ แต่เรายังคิดเสมอว่า เราจะสร้างสุขอนามัยที่ดี และทำให้ลูกค้าของเราปลอดภัย อย่างยั่งยืนได้อย่างไร?

 

 

"วันหนึ่ง โลกใบนี้ มีวัฒนธรรมการเช็ดมือก่อนการรับประทานอาหาร" 

 

“โอชิโบริ” หรือผ้าเช็ดมือมีความเป็นมาอันยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ผ้าขนหนูอบร้อน/เย็น ที่ถูกคิดค้นภายใต้แนวความคิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) อย่างสะอาดและปลอดภัย ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่พวกเรากลุ่มธุรกิจร้านอาหารและบริการ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมนี้ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความสุข ความประทับใจ บนพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดี 

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เราจึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ผ้าเปียกสำหรับเช็ดมือชนิดรียูส คุณภาพการผลิตของประเทศญี่ปุ่น, พร้อมด้วยประสบการณ์ในเทคโนโลยีความสะอาดส่วนบุคคลในประเทศไทยกว่า 15 ปี

  • ลดการสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรีย 99.9%
  • ผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนัง
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี Reuse ที่ผ่านการซัก ฆ่าเชื้อทำความสะอาด 7 ขั้นตอน ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องสำอาง 
  • มาตรฐาน GMP Asian
  • มาตราฐาน T- Mark (Thailand Trust Mark) ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม รวมถึงผ่านรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

 

ขอขอบคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้วัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นจริง ... ขอให้คุณมีความสุขกับมื้ออาหาร และบริการอันอบอุ่นจากเราในวันนี้

 

เยื่ยมชมเว็บไซต์ของเรา http://www.iloveoshibori.com/2022/

 

 

 

 

*บทความ "อะไรที่มากกว่าหัวใจ"