บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 11/05/2564
มาตรฐาน รางวัล และความภูมิใจของเรา

มาตรฐาน รางวัล และความภูมิใจของเรา

มาตรฐาน รางวัล และความภูมิใจของเรา

 

1. มาตรฐาน GMP Asean จากองค์การอาหารและยาประเทศไทย

2. มาตรฐานแผ่นประกอบอาหารฟู้ดเกรด จาก อย. ประเทศญี่ปุ่น

3. ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลและสมาคมเครื่องสำอางค์ไทย เป็นตัวแทนแสดงสินค้านวัตกรรม ในงานนวัตกรรมไทยด้านการแพทย์และสาธารณสุขปี 2015 ที่อิมแพค เมืองทองธานี (MIDI Thai Fair)

4. ได้รับการคัดเลือกจากรุงเทพมหานคร เป็นต้วแทนเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (World Enviornment Day) ปี 2015-2017

5. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิ Feed ประเทศไทย และองค์กร WWF ประเทศไทย เป็นตัวแทนบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ วันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ปี 2015-2017

6. ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) สัญลักษณ์คุณภาพจากรัฐบาลไทยที่ยืนยันว่าสินค้าและบริการของเราเรายอดเยี่ยมระดับโลก รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน