บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 24/09/2564
คุณรู้หรือไม่ว่า โอชิโบริ หรือผ้าเช็ดมือ มีความเป็นมาอย่างไร?

คุณรู้หรือไม่ว่า โอชิโบริ หรือผ้าเช็ดมือ มีความเป็นมาอย่างไร?

คุณรู้หรือไม่ โอชิโบริ หรือผ้าเช็ดมือ มีความเป็นมาอย่างไร?

ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการยอมรับจากอารยประเทศว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญทั้งทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความงดงามด้านศิลปะและรสชาติ รวมถึงความพิถีพิถันในการบริการ ในทุกมื้อสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ผ้าโอชิโบริ ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัย มุโรมาชิ ซึ่งสมัยนั้นโรงน้ำชาหรือโรงเตี๊ยมใช้สำหรับต้อนรับสร้างความประทับใจและสร้างความสดชื่นให้กับแขกผู้มาเยือน จนได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แม้แต่แม่บ้านเองยังต้องม้วน ผ้าโอชิโบริ เพื่อใส่ลงในกล่องเบนโตะเพื่อให้สามีได้เช็ดทำความสะอาดมือและสร้างความสดชื่นระหว่างพักกลางวันก่อนรับประทานอาหาร

ผ้าโอชิโบริ ได้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง เมื่อชาวญี่ปุ่นหันมาสนใจคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว กระดาษทิชชู่และกระดาษเช็ดมือแบบซองชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นที่นิยม และเข้ามาทดแทนการใช้ผ้าโอชิโบริ อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ญี่ปุ่นต้องประสบกับปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ผู้คนตื่นตัวและเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ควบคู่กับการฟื้นฟูวัฒนธรรมของการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้การดาษทิชชู่และกระดาษแบบซองชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยหันกลับมาใช้ผ้าโอชิโบริ หรือผ้าขนหนูเช็ดมือที่ผลิตจากฝ้ายแบบที่สามารถนำกลับมาซักและใช้ซ้ำใหม่ได้เพื่อลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หรือผ้าเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติ 100% และเลือกใช้พลาสติกบรรจุชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ผ้าโอชิโบริ จึงได้กลับมาเป็นตัวแทนของการรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี และเป็นเครื่องมือในการบริการที่แสดงถึงการต้อนรับอันอบอุ่นได้อย่างดีเยื่ยม จนได้มีการจัดตั้งสมาคมผ้าโอชิโบริ แห่งประเทศญี่ปุ่นขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามนี้ จนกระทั่งสายการบินแห่งชาติได้นำวัฒนธรรมอันแสนประทับใจนี้แผยแพร่สู่ชาวโลกในเวลาต่อมา ด้วยการให้บริการผ้าร้อนเช็ดหน้าเช็ดมือบนเครื่องบินและห้องรับรอง จนถึงทุกวันนี้วัฒนธรรมการให้บริการผ้าโอชิโบรินี้ ได้เผยแพร่ไปยังธุรกิจการบริการแทบทุกประเภท และเป็นที่ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก

ซาโตะ โอชิโบริ มีความยินดีร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมอันสุดแสนประทับใจนี้สู่ประเทศไทย

เชิญรับบริการผ้าโอชิโบรินี้ได้จากสถานบริการชั้นนำที่ใส่ใจในสุขอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม