บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 24/09/2564
เราช่วยรักษ์โลกได้ง่ายๆ เพียงแค่หันมาใช้ผ้าขนหนูเช็ดมือ หรือผ้าเส้นใยธรรมชาติ

เราช่วยรักษ์โลกได้ง่ายๆ เพียงแค่หันมาใช้ผ้าขนหนูเช็ดมือ หรือผ้าเส้นใยธรรมชาติ

พวกเรารู้หรือเปล่า หากคนไทยใช้ผ้าขนหนูเช็ดมือทดแทนกระดาษทิชชู่เพียง 1% จะช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 11,500 ต้นต่อปี

ต้นไม้หนึ่งต้น สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อนได้ 1 ตันต่อปี ดังนั้นถ้าเราใช้ผ้าขนหนูเช็ดมือเพียงแค่ 1% ทดแทนการใช้กระดาษทิชชู่ เราจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มาถึงปีละ 11,500 ตันต่อปีเลยทีเดียว

ซาโตะโอชิโบริ ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการหันมาใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเช็ดมือทดแทนการใช้กระดาษทิชชู่ หรือเลือกใช้ผ้าเส้นใยธรรมชาติ 100% ที่ผลิตด้วยระบบการปลูกแบบทดแทน (ปลูก 2 ต้น ตัดมาใช้เพียง 1 ต้น อีกต้นเลี้ยงดูจนเติบใหย่ให้กลายเป็นผืนป่า)

เพื่อคุณ เพื่อโลก เพื่ออนาคต

https://www.youtube.com/watch?v=TsKiRi-9aS4