บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 03/12/2564

บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด เราคือผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการ สินค้าและบริการเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคน โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่ปลอดภัย เสริมสร้างการมีสุขภาพและอนามัยที่ดีอย่างยั่งยื...

เส้นใยที่ใช้ผลิตทิชชู่เปียก ผ้าเปียก ผ้าเย็น ซาโตะ โอชิโบริ และแผ่นประกอบอาหารกัวต์เมต์ ชีท ผลิตมาจากเส้นใยของต้นอะไร?เรามารู้จักต้น ฮิโนกิ หรือ สนไซเปรส กันดีกว่า!ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าต้นไม้แห่งไฟ เนื่อง...