ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 19/08/2565

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านธนาคารกสิกรไทย

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านธนาคารกสิกรไทย

 • ยอดชำระขั้นต่ำ (฿) 500.00
ชำระด้วย บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน KBank

ชำระด้วย บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน KBank

 • ยอดชำระขั้นต่ำ (฿) 500.00

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: พระประแดง
ชื่อบัญชี: บจก. โคะโคโระ ซาโตะ
หมายเลขบัญชี: 193-2-820-224

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

***เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท*** จัดส่งฟรี J&T [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 799.00 ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 799.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • J&T Express [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 199 ค่าจัดส่ง (฿) 35.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 200 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 35.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 35.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 45.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 65.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 85.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 95.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 145.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000ค่าจัดส่ง (฿) 160.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 175.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 185.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 270.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 275.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 280.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000ค่าจัดส่ง (฿) 285.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 290.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 21,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 310.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 23,000ค่าจัดส่ง (฿) 320.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 24,000ค่าจัดส่ง (฿) 330.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 24,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 340.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 25,001 - (Gram) 26,000ค่าจัดส่ง (฿) 350.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 26,001 - (Gram) 27,000ค่าจัดส่ง (฿) 360.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 27,001 - (Gram) 28,000ค่าจัดส่ง (฿) 370.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 28,001 - (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 380.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 29,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 390.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 390.00
 • **เฉพาะสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น ส่งฟรี เท่านั้น** จัดส่งฟรี J&T [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 199 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 200 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 35.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 45.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 65.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 85.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 95.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 145.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000ค่าจัดส่ง (฿) 160.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 175.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 185.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 270.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 275.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 280.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000ค่าจัดส่ง (฿) 285.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 290.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 21,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 310.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 23,000ค่าจัดส่ง (฿) 320.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 24,000ค่าจัดส่ง (฿) 330.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 24,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 340.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 25,001 - (Gram) 26,000ค่าจัดส่ง (฿) 350.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 26,001 - (Gram) 27,004ค่าจัดส่ง (฿) 360.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 27,005 - (Gram) 28,000ค่าจัดส่ง (฿) 370.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 28,001 - (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 380.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 29,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 390.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 390.00
 • รับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ สุขสวัสดิ์ 84 [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) -

 • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • รับสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน เตียง้วนเฮียง เดลีช เจริญกรุง ซ. 72/4-1 [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 5 วัน